Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení

Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat.

Příslušenství ke zdrojům impulzů

Signální zařízení

Signální zařízení v systému elektrického oplocení slouží k okamžitému upozornění majitele na pokles napětí na vodičích elektrického ohradníku pod přijatelnou úroveň. Jednodušší zařízení jsou konstruována tak, aby světelná kontrolka při poklesu napětí pod 2 kV buď přestala svítit úplně, nebo se naopak rozsvítilo varovné světlo. Obdobně funguje i akustický alarm umístěný na konci elektrického oplocení. Při poklesu napětí pod předem nastavenou úroveň se aktivuje siréna.

Modernější a složitější alarmy fungují s využitím GSM technologie. Při vyhlášení alarmu odesílá zařízení textovou SMS nebo telefonuje na nastavená čísla mobilních telefonů osob pověřených údržbou elektrického oplocení.  Otázku výběru vhodného signálního zařízení doporučujeme konzultovat s našimi techniky.

 

Baterie a solární panely

Nejčastěji používanými bateriemi prazdroje impulsů elektrického oplocení jsou buď suché články o napětí 6V a 9V nebo kyselinové 12V baterie.
Suché baterie jsou jednorázové a po vyčerpání energie se likvidují v souladu s předpisy na ekologickou likvidaci baterií. Jejich životnost je dána jejich kapacitou a spotřebou připojeného bateriového zdroje impulsů. Např. baterie s kapacitou 135Ah s připojeným zdrojem impulsů se spotřebou 30mA bude fungovat 4500 hodin = 187,5 dne.

Pro elektrické ohradníky vyžadující připojení k napětí 12V se doporučují pomalu vybíjecí akumulátory s elektrolytem. Tyto baterie se dobíjejí pomocí nabíječek ze sítě 230V.

K dobíjení 12V baterií lze také s výhodou použít solárních panelů. Panel se připojí přes regulátor napětí přímo k 12V baterii. Nová konstrukce solárních panelů zajišťuje jejich funkci i za méně příznivých světelných podmínek. Solární panely jsou velmi odolné s minimální potřebou údržby. Pamatujte, že velikost solárního panelu musí odpovídat kapacitě dobíjené baterie a spotřebě připojeného zdroje impulsů elektrického ohradníku.

Zemnící a ochranné prvky zdrojů

Každý zdroj impulsů elektrického ohradníku musí být dostatečně uzemněný. Čím silnější zdroj impulsů, tím lepší musí být zemnění. Obvykle se používají zemnící tyče kulaté nebo profilové v délkách 1 – 2 m. Nákresy s možnými variantami uzemnění zdroje impulsů elektrického oplocení najdete v našem katalogu.

Velmi častou příčinou poruchy elektrického ohradníku je jeho poškození přepětím po úderu bleskem.

Každý zdroj impulsů by měl být zabezpečen vhodným ochranným prvkem – bleskojistkou instalovanou mezi oplocení a vlastní zdroj impulsů. V oblastech, kde dochází k výskytu přepětí v elektrické síti 230V, je navíc vhodné před síťový zdroj impulsů předřadit i přepěťovou ochranu.

Přívodní izolované kabely

Na propojení mezi zdrojem impulsů a elektrickým oplocením se používá speciální kabel s vysokonapěťovou izolací. Běžné kabely pro elektrický rozvod 230V mají izolaci dimenzovanou na napětí 500V. V elektrickém ohradníku je napětí běžně vyšší než 6000V a proto je izolace odlišná.

Kabely mají dvojitou izolaci, která zvyšuje jejich mechanickou odolnost a lze je uložit za určitých podmínek přímo do země.

 

Vypínače vysokonapěťové

Vysokonapěťové vypínače pro elektrické ohradníky instalované na oplocení umožňují vypínání některých sekcí či celého systému elektrického oplocení. Materiály a jejich technické provedení odpovídá jejich použití pro napětí do 20 000V.

Zkoušečky

Sortiment zkoušeček a voltmetrů nabízí širokou paletu přesnosti a komfortu v měření napětí na vodičích elektrického oplocení. Zkoušečky jsou osazeny různým počtem kontrolek. Podle počtu kontrolek, které se po přiložení na vodič oplocení rozsvítí, lze odvodit napětí na vodiči. Zkoušečka má svůj zemnící kolíček, který je třeba před měřením zapíchnout do země.

Vylepšenou verzí je bezdotyková zkoušečka, kterou nemusíte přikládat přímo na vodič ani zemnit.

Velmi přesné měření napětí zajistí digitální voltmetr, kde se na displeji zobrazí právě naměřená hodnota.
Nejvyšší třídu zastupuje multifunkční zkoušečka Smartfix firmy Gallagher, která kromě měření napětí zjišťuje výši a tok elektrického proudu, což slouží k přesnému a rychlému vyhledávání závad na veden elektrického ohradníku.