Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení

Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat.

Podpoření investic na výstavbu oplocení pastvin a výběhů

Titul Modernizace zemědělských podniků se pro letošní rok týká opět i výstaveb či rekonstrukcí pastevních areálů včetně doprovodných staveb. Konkrétně se jedná o 20. kolo příjmů žádostí z Programu rozvoje venkova. Informace týkající se žádostí naleznete na odkazu:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/x20-kolo-prijmu-zadosti-z-programu-2.html


Dokumenty ke stažení:

Změny pravidel pro 20. kolo

20. kolo Limity

20. kolo Preferenční listina