Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení

Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat.

Pilotní projekt oplocení proti vlkům

V nedávné době jsme realizovali výstavbu oplocení v rámci pilotního projektu ochrany hospodářských zvířat proti útokům vlků připraveným ekologickým Hnutím DUHA, které se dlouhodobě zasazuje o hledání způsobu možného soužití šelem a pasených hospodářských zvířat.

Z několika konstrukčních variant byla pro tuto konkrétní realizaci oplocení u p. Michala Josky na Broumovsku vybrána kombinace oplocení z vysokopevnostního pletiva výšky 80 cm s okem 30 cm ve spodní části doplněná elektrickým ohradníkem - jedna řada vodiče z vysokopevnostního drátu na zvýšení celkové výšky oplocení nad pevným oplocením z pletiva a jedním vodičem na distančních izolátorech předřazeným před oplocení z pletiva.

Tato varianta konstrukce oplocení byla nakonec vybrána také proto, že stádo uvnitř ohrady budou aktivně hlídat psi plemene kangal, takže není nutné konstruovat oplocení s výškou nad 120 cm.

Protože se jedná o lokalitu mimo dosah elektrické sítě, jako zdroj impulsů elektrického ohradníku byl zvolen výkonný bateriový zdroj Gallagher MB1000 doplněný o nezávislý solární systém pro dobíjení baterií, tvořený dvěma solárními panely 270 W a dvěma bateriemi TROJAN 12 V, každá s kapacitou 225 Ah.

Odkaz na tiskovou zprávu Hnutí DUHA:
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/chovatele-na-broumovsku-zacinaji-zabezpecovat-sva-stada-pred-vlky/