Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení

Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat.

Past na krysy GOODNATURE

 

Nalezení rovnováhy v soužití člověka s populací krys a myší je nikdy nekončící boj.

V souladu se současným trendem, který ustupuje od použití otrávených nebo jinak upravených návnad na likvidaci hlodavců z důvodu nebezpečnosti pro ostatní faunu, se posilují aktivity zaměřené na jejich mechanickou likvidaci. Jednou z cest je použití různých odchytových pastí a sklopců, která však neřeší následnou humánní likvidaci odchycených zvířat.

V nedávné době se na řešení této problematiky zaměřila z komplexního pohledu firma GOODNATURE z Nového Zélandu, která s využitím moderní technologie vyvinula past na likvidaci hlodavců humánním způsobem.  Problematickou částí zajištění provozu klasické pasti je její neustála kontrola s opakovaným doplněním návnady a opětovné natažení pasti po jejím spuštění. Navíc je třeba vzít v úvahu bezpečnost pasti pro domácí zvířata a ostatní živočichy.

Tyto opakující se úkony se podařilo nahradit použitím dlouhodobé návnady a využitím nádobek s obsahem plynu CO₂, který slouží k opětovnému „natažení" pasti.

Při hledání druhu návnady, která je pro krysy a myši velmi lákavá, se podařilo vytvořit směs na bázi čokolády s životností až 6 měsíců. Vyzkoušejte, zda i hlodavci ve vašem okolí odolají vůni čokolády.

 

Výrobek past na krysy GOODNATURE je nově zařazen i v našem sortimentu, zakoupit ho můžete i na eshopu.