Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení

Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat.

Instalace nových elektrických ohradníků Gallagher - i – série

Po pozvolném náběhu nové modelové řady  zdrojů impulsů pro elektrické oplocení  Gallagher - i - série v první polovině roku 2012, se prodeje těchto ohradníků ve druhé polovině roku znatelně zvýšily. Navíc máme za sebou první instalace kompletních monitorovacích systémů, kde jsme vlastní zdroj impulsů i-série doplnili o další bezpečnostní komponenty .

Vzorovým příkladem takové instalace je oplocení farmy Rejchertových v Lázní Velichovky a , i když možná trochu atypickým, oplocení nově vybudovaného golfového hřiště Loreta Golf Club Pyšely u Prahy, dokončené v závěru loňského roku. Hlavním cílem vybudovaného oplocení je ochrana hřiště a jeho travních porostů před devastujícími nájezdy černé zvěře.  Do systému oplocení jsme v souladu se zadáním zákazníka nainstalovali 4 ks Fence monitorů, které neustále měří napětí a odpor vodičů na vodičích ve čtyřech různých uzlových bodech oplocení.  Při poklesu napětí nebo zvýšení odporu na vodiči, v takto monitorované konkrétní zóně oplocení, jsou naměřené hodnoty okamžitě odeslány ke zpracování do zdroje impulsů. Pokud logické obvody zdroje impulsů přijaté hodnoty vyhodnotí jako nevyhovující, vyhlásí alarm. Systém samostatně monitorovaných zón oplocení zásadním způsobem urychluje přijetí nápravného opatření a usnadňuje vyhledání místa závady.

Ke zdroji jsme doplnili SMS alarm, který informaci o vyhlášení alarmu předá odesláním SMS zprávy na 2 čísla mobilních telefonů.

Samozřejmostí je možnost ovládání zdroje impulsů pomocí dálkového ovládání.

Více podrobností o zdrojích nové generace i-série získáte u našich pracovníků.