Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení

Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat.

Chovatelský den na statku Mitrov

V sobotu 2.11. 2013 se  v Mitrově  na Vysočině, poblíž Bystřice nad Pernštejnem, s pěknou kulisou  místního zámečku v pozadí, konala chovatelská akce, kterou jsme spolupořádali s laskavým pozváním majitele a ředitele statku Mitrov s.r.o. pana Karla Kalného a  pana Aleše Hatláka.

Hlavním tématem této akce byla výstavba trvalých oplocení. Její nedílnou součástí byla praktická ukázka stavby trvalé ohrady naším osvědčeným způsobem. I přesto, že dušičkový termín i dušičkové počasí příliš nepřálo hojné účasti chovatelů a farmářů, proběhla ukázka a konečná realizace výstavby oplocení v délce cca 300 m s použitím bočního zatloukače KINGHITTER v družné atmosféře a za aktivní účasti všech přítomných. Zúčastnění farmáři, které zaujala profesionalita prováděné práce, brzy vznášeli hodnotné dotazy k zatloukání kůlů a k následné montáži ohrady. Vznikla tak spontánní dobrá vazba mezi farmáři a našimi montážníky, došlo k výměně zkušeností a názorů. Akci doplnilo průvodní slovo a zajímavá přednáška Ing. Pavla Žďárského o zásadách správné výstavby ohrad a o zkušenostech s jejich stavbou v Anglii a na Novém Zélandu, který kolega zjara navštívil u příležitosti konání světové konference k 75. výročí založení firmy GALLAGHER, světového výrobce elektrických ohradníků.

Malá prezentace obchodní nabídky AGROTRANSu za pomoci našeho reklamního vozidla doplnila předvádění a praktickou realizaci ohrady.

Program dne doplnila ukázka westernového ježdění a kovbojské manipulace se skotem v provedení místních honáků  -mistra republiky  Radka Holuba  a nadějných mladých jezdkyň zdejšího zájmového westernového oddílu. Vrcholem jejich pěkného předvedení kovbojských dovedností  bylo spoutání jalovičky do dvou las - za hlavu a za zadní nohy.

Závěrem akce měli účastníci možnost prohlédnout si zdejší nová jatka a ochutnat správně připravené steaky z masa ze zdejších, na ekologické  farmě Mitrov chovaných anguských býků.

Za pěkné a profesionální předvedení výstavby ohrady a vzornou reprezentaci firmy patří naše poděkování ohradářům Martinu Svatákovi a Josefu Kvardovi.

Za pozvání, spolupořádáni a pohostinnost děkujeme vedení statku Mitrov, kterému jsme na místě zanechali vzorovou ohradu připravenou k okamžitému využití pro pastvu zvířat a pro ostatní vychovatele a příchozí ukázku, jak  má takové pevné, trvalé a odolné oplocení vypadat.  

V příloze si můžete  prohlédnout pár fotografií z vydařeného setkání.  

Díky závěrem všem, kteří se akce zůčastnili.